Βία στην σύγχρονη εποχή-κοινωνία, θύμα γυναίκα

Ομιλητής στην Εκδήλωση στην Πάτρα: «Βία στην σύγχρονη εποχή-κοινωνία, θύμα: γυναίκα»
ήταν για την Ε.ΓΥ.ΠΑ. Ένωση Γυναικών Πάτρας, πρόεδρος: Άννα-Μαρία Ρογδάκηστον Εμπορικό & Εισαγωγικό Σύλλογο Πάτρας

Leave your comment