Διαδραστική συμμετοχή της Ε.ΓΥ.ΠΑ. στην Συνάντηση Γυναικών Activewomen

Η Ένωση Γυναικών Πάτρας στo πλαίσιο της Συνάντησης Γυναικών ACTIVEWOMEN Πάτρα 2018, θα συμμετέχει στο χώρο της παράλληλης Έκθεσης φορέων, παρουσιάζοντας υλικό (έντυπα, φυλλάδια, βίντεο) και φωτογραφίες από τις δράσεις της.

Leave your comment