Συνεργασία Με Την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Η ενημέρωση του κοινού είναι και αυτή μία μεγάλη δράση για τον άνθρωπο. Εκδήλωση για τον γυναικολογικό καρκίνο. Στην φωτογραφία βλέπουμε την τοποθέτηση της προέδρου της Ε.ΓΥ.ΠΑ. Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι και η ίδια αποτέλεσε θύμα του γυναικολογικού καρκίνου ένα χρόνο μετά.

Leave your comment