Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες ζέστες η Ε.ΓΥ.ΠΑ οργάνωσε εκδήλωση για να μπορέσουν δύο νέα παιδιά ηλικίας 9 και 13 ετών να χειρουργηθούν σε παιδοκαρδιολογικό νοσοκομείο του Λονδίνου.

Leave your comment