Φιλανθρωπία και πολιτική

Μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ε.ΓΥ.ΠΑ για να μπορέσουν να ευαισθητοποιηθούν οι παράγοντες της πόλης μας σε έργα φιλανθρωπίας.

Leave your comment