Η ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Η ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

 

 

ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ: ΔΩΡΕΑ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΓΥ.ΠΑ.