Η παράδοση μιας μεγάλης Δωρεάς υψίστης σημασίας στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας

The deliverance of a great donation of the highest importance to the Agios Andreas Hospital. Electric beds, exam bed, armchairs and half a ton of consumables. The effort for more organized medical care is the duty and need of all of us.

Leave your comment